Jedinečnost

Važme si semilských varhan, uvědomme si jejich jedinečnost, originalitu a pomozme je zachránit.

 

můžete pomoci

Chceteli finančně přispět, prosím kontaktujte R.D. Jaroslava Gajdošíka (děkan)

 

Naše dědictví

Chátrá nám nástroj, který svou instrumentální i uměleckou hodnotou přesahuje hranice Semilska.

 

Jak můžeš doufat v záchranu, když nikdo neví, že ses ztratil?“

                                                                                                                                            Oxana Kalemi

Semilské varhany

Varhany děkanského kostela sv. Petra a Pavla volají již řadu let po odborné rekonstrukci a generální opravě. S jejich stavbou se začalo v roce 1909 a do nově postaveného kostela byly instalovány v roce 1911. Jejich stavitelem byl varhanář Josef Kobrle (1851-1919). Semilští konšelé měli šťastnou ruku ve výběru tohoto mistra. Odvedl velice solidní práci. Postavil dvoumanuálové varhany s 18 rejstříky, 7 spojkami, 5 pevnými kombinacemi a nožním crescendem. Jsou to varhany s romantickou hlasovou dispozicí. Ve své době poutaly pozornost svojí zvukovou stránkou i na svou dobu moderním praktickým a zajímavým řešením technických částí. Jejich prospekt citlivě souzní s novorománským slohem kostela. Pro svoji kvalitu byly zařazeny v katastru varhan jako koncertní nástroj a proto byly ušetřeny a chráněny před konfiskací cínových píšťal v době válek. Pokud se chcete o varhanách dovědět více, máte možnost si přečíst publikaci „Semilské varhany mají 100 let“ od autora Jana Tomíčka. Před 110 lety s financováním jejich stavby pomáhali sponzoři. Věříme, že i s touto finančně nákladnou opravou pomohou a budou mít zásluhu na uchování těchto dnes již historicky cenných varhan pro další generace, kterým budou sloužit k účelům bohoslužebným, k církevním obřadům, koncertům a budou prostředníkem mezi každodenní realitou a světem duchovním. Hlas varhan má svou mohutností, rozmanitostí, velebností a tajemností neobyčejný vliv na lidskou mysl. Važme si semilských varhan, uvědomme si jejich jedinečnost, originalitu a pomozme je zachránit.

Za vaše příspěvky děkujeme a Pán Bůh zaplať.

Semilské varhany v datech

1909 – vyhotoven rozpočet na dvoumanuálové varhany s pneumatickou trakturou a s 18 rejstříky stavitelskou firmou Josefa Kobrle v Lomnici nad Popelkou, cena byla 8 500 korun tehdejší měny

1909 – počátek stavby varhan v dílnách v Lomnici nad Popelkou, která vyráběla všechny součásti

1911 – převoz rozebraných varhan na povozech z Lomnice a jejich instalace na kůru v nově postaveném děkanském kostele sv. Apoštolů Petra a Pavla v Semilech

1911 – svěcení nového kostela a nových varhan při slavnostní pontifikální mši dne 25.června, kterou celebroval biskup Josef Gross a na varhany hrál sám jejich tvůrce Josef Kobrle

1911 – vystavění záruky na jejich bezplatnou údržbu po dobu 4 let

1918 – v říjnu na varhanách koncertoval virtuos a dvorní varhaník v Drážďanech Eduard Tregler

1923 – 1.července byl koncert světově proslulého prof. B. Wiedermanna ve prospěch Riegrova památníku a Červeného kříže

1926 – k varhanám byl pořízen elektrický ventilátor nástupnickou firmou J. Kobrle Ženatý a Kunt za 570 Kč, na varhany s použitím „elektrického měchu“ se poprvé hrálo při Božím Těle

1974 – neodborný zásah do varhan firmou Organa z Kutné Hory s povolením děkana A. Kostky, bez vědomí varhaníka a ředitele kůru

1968 – koncert profesora pražské AMU Milana Šlechty

2011 – k výročí postavení varhan vyšla publikace „Semilské varhany mají 100 let““ od autora Jana Tomíčka (1934-2009)

Kostel sv. Petra a Pavla v Semilech

Jednou z dominant města Semil je bez pochyby děkanský kostel sv. Petra a Pavla. Byl postaven na místě dvou původních církevních staveb. Nejstarší dochovaný  záznam pochází z roku 1352 .

Roku 1702 nahradila dřevěný chrám barokní stavba z kamene. K jednoduché lodi s východní apsidou byla připojena nízká věž, v jejímž přízemí se nacházela sakristie a nahoře zvonice se třemi zvony. Vzhledem k nárůstu počtu katolíků v druhé polovině 19. století, bylo nezbytné započít s přestavbou. Projekt vypracoval architekt Bohumil Šťerba. Kostel měl pojmout 2000 věřících a měl být vystavěn v pseudorománském  stylu. Se stavbou se započalo v roce 1908 a dokončena byla 25. 06. 1911.

Kostel sv. Petra a Pavla je trojlodní bazilikou s transeptem. Celková délka kostela je 38m a šířka 23m. Věž je vysoká 39.5m, ochoz je 23.5m nad zemí. Z původního vybavení barokního kostela jsou zde kromě zvonů umístěny sochy obou patronů v průčelí kostela (v současnosti nahrazeny replikami). Skvostnou ozdobou jsou barevné okenní vitráže, tympanony od Jindřicha Čapka a další hodnotné prvky.

Děkanský kostel sv. Petra a Pavla byl v roce 1994 zapsán do Ústředního seznamu nemovitých památek ČR.

Zachraňme společně instrumentální klenot Semilska

Fotografie: Jiří Brádler